Επιστημονικό Δυναμικό Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών

Διευθυντής Εργαστηρίου

Καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου

Μέλη:

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Διοικητική Γραμματεία - Ερευνητική Υποστήριξη:

go back buttonεπιστροφή