Επιστημονικό δυναμικό
 

Διευθυντής

 

Γρηγορίου Παναγιώτης

Θέση: Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Επικοινωνία: p.grigoriou@soc.aegean.gr, (+30) 22510 36521

Συνοπτικό βιογραφικό: O Παναγιώτης Γ. Γρηγορίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Είναι Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2001. Από το 2002, κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet περί το ίδιο αντικείμενο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Institut des Hautes Etudes Européennes του Στρασβούργου καθώς και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Robert Schuman της ίδιας πόλης με αντικείμενο το Διεθνές Δίκαιο. Είναι, επίσης, διδάκτορας της Νομικής Σχολής (Δημόσιο Δίκαιο) του ίδιου Πανεπιστημίου.

Επαγγελματικά και ερευνητικά έχει απασχοληθεί ως Ερευνητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1984-1985), στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (Αθήνα, 1989-1990) και στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ, Αθήνα, 1990-1998). Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος επί ευρωπαϊκών θεμάτων στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (1998-2001). Το 2006 ονομάσθηκε από την Γαλλική Κυβέρνηση Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης Καθηγητής σε πολλά ξένα πανεπιστήμια (π.χ. Πανεπιστήμια Γενεύης, Nantes, Στρασβούργου, Ταγγέρης, Cadix, Université Catholique de Louvain, Laval, Sherbrooke, Κρακοβίας, κλπ).

Από το 2009 έως το 2013 διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI). Επίσης, υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Ευρωπαϊκές Κοινωνίες» (2008-2011, 2017-2020). Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2014-2017) και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου (2010-2012).

Διευθύνει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Γεώργιος Παπαδημητρίου» (από το 2006 οπότε και ιδρύθηκε μετά από συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου) καθώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Βορείου Αιγαίου, από το 2013 έως και σήμερα.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ, 2013-2014), ενώ κατέχει, από το 2020, την θέση του Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών και Διηύθυνε το Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο Jean Monnet Governance, Pluralism and Trans-nationalisation in Europe (GovUnet) κατά την περίοδο 2016-2019.

Κάτοχος δύο ευρωπαϊκών εδρών (2002-2009 και 2010-2013), εκ των οποίων η δεύτερη ad personam, καθώς και τριών μαθημάτων (modules) Jean Monnet (2013-2019) με αντικείμενα : Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Δίκαιο, Η συνοχή του ευρωπαϊκού κοινωνικοοικονομικού χώρου και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το συγγραφικό έργο του περιλαμβάνει, σε ελληνική, γαλλική, ρουμανική και αγγλική γλώσσα, μονογραφίες, άρθρα και συμμετοχή σε συλλογικές εκδόσεις με εξαιρετική ποικιλότητα ως προς τo θεματικό τους αντικείμενο (ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος, δίκαιο μειονοτήτων, δίκαιο των διεθνών οργανισμών, κλπ).

 

Διοικητική Γραμματεία

 

Σπάρταλη Θάλεια

Θέση: Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Επικοινωνία: thalia_sparta@hotmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Ευθαλία Σπάρταλη κατάγεται από τη Λέσβο και είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Το 2008 εργάστηκε για πρώτη φορά ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και από το 2009 μονιμοποιήθηκε, μετά από επιτυχή συμμετοχή της στις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Η οργανική της θέση είναι στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης ενώ έχει διδάξει σε σχολεία του Νομού Λέσβου και του Νομού Αττικής. Επίσης, έχει διδάξει για δύο χρόνια στην Καλιφόρνια, τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, στο Hellenic Cultural Institute of Central Coast, Monterey (Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτισμού Κεντρικής Ακτής) και στο Center of Hellenic Education San Jose (Ελληνικό Σχολείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου).

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος) και έχει λάβει υποτροφίες, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και από το ίδρυμα Ν. Παπαδημητρίου, για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις ως προπτυχιακή φοιτήτρια. Επίσης, είναι απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος, Τα Γαλλικά ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα-Πλουραλισμός, Διαπολιτισμικότητα και Γλωσσικές Πολιτικές του πανεπιστημίου Université de Tours της Γαλλίας και έχει ολοκληρώσει τρίμηνη εκπαίδευση για τη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Monterey Peninsula College, (CA). Τέλος, έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφώσεων στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει σε επιμόρφωση στο e-technology Lab της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency) στο Βέλγιο με θέμα «Space Robotics Workshop» ESEC-Galaxia. Γνωρίζει Αγγλικά (Γ2), Γαλλικά (Γ2) και Ιταλικά (Β2).

Διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία μειονοτικών ομάδων, καθώς έχει διδάξει σε σχολεία με μαθητές αμιγώς Ρομά, σε σχολεία με πρόσφυγες και σε σχολεία με Έλληνες της διασποράς. Έχει διατελέσει για ένα έτος, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Comenius, στο οποίο συμμετείχαν σχολεία από επτά Ευρωπαϊκές χώρες.

Έχει προσφέρει εθελοντικό έργο (2007) στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας «Ελπίδα» στη Ρόδο όπου ως μέλος ερευνητικής ομάδας συνέβαλε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, συμμετείχε εθελοντικά ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας (2014-15) στην διοργάνωση του International Day στο Naval Postgraduate School, Monterey (CA) και ως μέλος της Ελληνικής κοινότητας στο Monterey Bay Greek Festival. Τέλος, ως εκπαιδευτικός της ελληνικής κοινότητας στο Monterey (CA) (2016) δίδαξε εθελοντικά την ελληνική γλώσσα σε αλλοδαπούς στα πλαίσια του Cultural Festival: The Language Capital of the World.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έχει ενταχθεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (υπ’ αριθμ.77596/E2/19-06-2020) στο δυναμικό του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών με σκοπό την υποβοήθηση σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

 

Γερούλια Μαρία

Θέση: Απόφοιτη ΜΠΣ Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Κοινοτικό Κεκτημένο, Κοινωνία των Πολιτών

Επικοινωνία: socd12058@soc.aegean.gr

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Μαρία Γερούλια είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση" του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εργάστηκε από το 2007 έως το 2010 στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως υπεύθυνη Γραμματείας, στην Ένωση Ελλήνων Χημικών Λέσβου και στην Ένωση Καταναλωτών Λέσβου από το 2008 έως το 2010, με κύρια αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη.

Το 2010, έκανε πρακτική στο Πανεπιστήμιο Rennes I, στη Rennes της Βρεττάνης στη Γαλλία, εκπονώντας ταυτόχρονα τη διπλωματική της διατριβή, στα γαλλικά, με τίτλο "Les défis de la Coopération Transfrontalière et Régionale, prévue par la politique Européenne de Voisinage, pour le renforcement du dialogue entre les états et les peuples".

Από το 2013 έως το 2016, εργάστηκε στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με φορέα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως Επικεφαλής του Κέντρου.

Από το 2016 έως το 2019, εργάστηκε ως Διοικητική Συντονίστρια (Project Manager) στο ευρωπαϊκό έργο "Governance, Pluralism and Trans-Nationalisation in Europe" (GovUnet) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο συμμετείχαν 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και του οποίου τον γενικό συντονισμό είχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι ιδρυτικό μέλος ενός θεατρικού συλλόγου, Γενική Γραμματέας του ίδιου συλλόγου (Θ.Ο. πασπARTού) και Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών και Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου ΘΕΣΙΣ.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την Πολιτική Κοινωνιολογία κ.λπ.

 

Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ζώρας Κωνσταντίνος

Θέση: Ομότιμος καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, πρώην Διευθυντής & ιδρυτής Εργαστηρίου Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Πολιτικοί θεσμοί, Κοινωνιολογία του δικαίου

Επικοινωνία: k.zoras@soc.aegean.gr

 

 

Παπάνης Ευστράτιος

Θέση: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Μέθοδοι της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας

Επικοινωνία: e.papanis@soc.aegean.gr

 

 

Μαρκαντωνάτου Μαρία

Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Πολιτική Κοινωνιολογία

Επικοινωνία: mmarkant@soc.aegean.gr

 

 

Μποτετζάγιας Ιωσήφ

Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Περιβαλλοντική Πολιτική & Κοινωνιολογία

Επικοινωνία: iosif@aegean.gr

 

 

Σιδηρόπουλος Γεώργιος

Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ιστορική Γεωγραφία & Γεωπολιτική

Επικοινωνία: geos@aegean.gr

 

 

Χωριανόπουλος Ιωάννης

Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Επικοινωνία: ichorian@geo.aegean.gr

 

 

Κορρές Γεώργιος

Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Οικονομική του Χώρου

Επικοινωνία: gkorres@geo.aegean.gr

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

 

Σκιαδάς Δημήτρης

Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές

Επικοινωνία: dskiadas@uom.edu.gr

 

 

Χρυσοχόου Δημήτρης

Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Θεωρία και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Επικοινωνία: dchrys@pspa.uoa.gr

 

 

Περράκης Στέλιος

Θέση: Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο & Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

Επικοινωνία: sperrak@panteion.gr

 

 

Χατζησταύρου Φιλίππα

Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Πολιτική Επιστήμη / Διεθνής Πολιτική

Επικοινωνία: fchatzistav@pspa.uoa.gr

 

 

Μαρούδα Μαρία Ντανιέλα

Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνές Δίκαιο

Επικοινωνία: danmarouda@hotmail.com

 

 

Δημοπούλου Αθηνά

Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου

Επικοινωνία: adimopoul@law.uoa.gr

 

 

Ασδεράκη Φωτεινή

Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Επικοινωνία: asderaki@unipi.gr

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 

Κρητικός Μιχάλης

Θέση: Νομικός & αναλυτής τεχνολογικών τάσεων στην Επιστημονική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διαχείριση ρίσκου και ρύθμιση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών

Επικοινωνία: mihail.kritikos@gmail.com

 

 

Γαλαριώτης Γιάννης

Θέση: Max Weber Fellow, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, διεθνείς σχέσεις, ανάλυση εξωτερικής πολιτικής και διεθνής πολιτική οικονομία

Επικοινωνία: ioannis.galariotis@eui.eu

 

 

Vercauteren Pierre

Θέση: Καθηγητής, Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain, Βέλγιο

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Παγκόσμια Διακυβέρνηση και ο Μετασχηματισμός του Κράτους

Επικοινωνία: pierre.vercauteren@uclouvain.be

 

 

Poirier Philippe

Θέση: Kαθηγητής Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

Επικοινωνία: philippe.poirier@uni.lu

 

 

Palau Yves

Θέση: MSc Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Paris-Est Créteil Val-de-Marne

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Κοινωνική ιστορία πολιτικών ιδεών και πολιτική θεωρία, Ιστορία των πολιτικών εννοιών, Θεωρία διακυβέρνησης

Επικοινωνία: palau@u-pec.fr

 

 

Catala Michel

Θέση: Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας της Ευρώπης, Université de Nantes

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ιστορία των διεθνών σχέσεων στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, Κράτη- έθνη και ευρωπαϊκή οικοδόμηση από το 1945 έως σήμερα, Ιθαγένεια και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, η Ισπανία στις διεθνείς σχέσεις του 20ού αιώνα και οι γαλλο-ισπανικές σχέσεις

Επικοινωνία: michel.catala@univ-nantes.fr

 

 

Mișcoiu Sergiu

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στη Σχολή των Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai, στο Babes-Bolyai, Clouj, Ρουμανία

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Θεωρία του κονστρουκτιβισμού και οι εναλλακτικές θεωρίες που εφαρμόζονται στις διαδικασίες οικοδόμησης του έθνους, στον λαϊκισμό και στην πολιτική δυναμική των Ευρωπαϊκών και Αφρικανικών δημόσιων χώρων

Επικοινωνία: miscoiu@yahoo.com

 

 

Del Valle Galvez Alejandro

Θέση: Τακτικός Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Καντίθ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις

Επικοινωνία: alejandro.delvalle@uca.es

 

 

Βλάχου Ευαγγελία

Θέση: Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκό και Δημόσιο δίκαιο, Διεθνείς, ευρωπαϊκές και δημόσιες πολιτικές

Επικοινωνία: e.vlachou@aegean.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

 

Καλλονιάτης Χριστόφορος

Θέση: Αξιωματικός Οικονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Δημόσια Οικονομικά, Οικονομικά της Άμυνας, Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Επικοινωνία: ckallon@env.aegean.gr

Συνοπτικό βιογραφικό:

Ο Χριστόφορος Καλλονιάτης γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1978, στη Μυτιλήνη.

Είναι Αξιωματικός Οικονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς.

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (1999), παρακολούθησε τα προβλεπόμενα Σχολεία Εκπαίδευσης Αξιωματικών Οικονομικού, τη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, την εκπαίδευση «Security Assistance Management Foreign Purchaser Course» στο Defense Institute of Security Assistance Management (DISAM) των ΗΠΑ, καθώς και το σχολείο «NATO Resource Management Education Programme (RMEP) Course» στη Γερμανία.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο αντικείμενο «Logistics and Supply Chain Management» από το US Air Force Institute of Technology (Life Cycle Logistics). Το 2014 ανακηρύχθηκε σε Διδάκτορα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στη σταδιοδρομία του έχει υπηρετήσει σε θέσεις για Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος, με κυριότερες αυτές του Διευθυντή Κεντρικού Ταμείου, Διευθυντή Λογιστηρίου 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διευθυντή Επιθεώρησης και Προγραμματισμού Μετοχικού Ταμείου Στρατού και Διευθυντή Οικονομικού Σχηματισμού. Επίσης, υπηρέτησε ως Επιτελής στη Διεύθυνση Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας Κόστους Κύκλου Ζωής ΓΕΣ και μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας στην Υποεπιτροπή ΔΜ και Οικονομικών της Κοινοπραξίας HAWK (NAMSA).

Έχει συνεργαστεί με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίνοντας διαλέξεις στο αντικείμενο των Προμηθειών και του Κόστους Κύκλου Ζωής και υπήρξε εκπαιδευτής στο 1ο Διεθνές Τμήμα Σπουδών «International Senior Course on Defense Studies: Facts and Analysis of Strategic Thought and Leadership» της Σχολής Εθνικής Άμυνας, καθώς και στο θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας διεθνής παράγοντας – Govart 2018». Επίσης, έχει διδάξει στη Σχολή Οικονομικού Σώματος και στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού Στρατού Ξηράς. Τέλος, είναι Ειδικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής & Πολιτικής Ασφάλειας – Άμυνας, το οποίο αποτελεί ακαδημαϊκό εταίρο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security & Defense College) και συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση και Κοινωνικοοικονομικές κρίσεις: Η Περίπτωση της Ελλάδας», στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές, καθώς και σε ημερίδα σχετικά με τα Οικονομικά της Υγείας, ενώ έχει συγγράψει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους εκδοτικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού στο αντικείμενο των Προμηθειών και της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Του έχουν απονεμηθεί ηθικές αμοιβές από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και έχει βραβευθεί από τον Δήμο Μυτιλήνης ως πρωτεύσας του διετούς κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τέλος, του έχουν απονεμηθεί προβλεπόμενα για τον βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Οικονομική επιστήμη και εκτείνονται από τα Οικονομικά της Άμυνας έως τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος. Είναι έγγαμος με δύο κόρες.

 

 

Δημητρούλη Κωνσταντίνα

Θέση: Δρ. Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Ενεργειακές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Επικοινωνία: kdimitrouli@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Δρ. Κωνσταντίνα Χ. Δημητρούλη σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Διεθνείς Σχέσεις) και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (MA in International Political Economy) από το University of Newcastle upon Tyne, UK.

Τιμήθηκε με τον τίτλο του Διδάκτορα Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την διδακτορική της διατριβή με θέμα τις ενεργειακές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Τα τελευταία 23 χρόνια εργάζεται ως δημοσιογράφος, συντάκτρια και αναλύτρια διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών θεμάτων. Έχει καλύψει πλήθος διεθνών εξελίξεων και σημαντικών γεγονότων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και ΗΠΑ, ενώ εργάστηκε και ως ανταποκρίτρια από Βρυξέλλες και Στρασβουργο με εξειδίκευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης, έχει διατελέσει υπεύθυνη επικοινωνιακής πολιτικής σε οργανισμούς και εταιρείες, ενώ έχει διδάξει σε ιδιωτικά κολέγια στην Αθήνα. Σήμερα εργάζεται στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση καλύπτοντας θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής επικαιρότητας.

Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων: «Ενεργειακός Χάρτης της Μαύρης Θάλασσας», εκδόσεις Γκοβόστη, «Μαζί τα κουβεντιάζουμε» εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

 

 

Βακουλή Μαρία - Νεφέλη

Θέση: Νομικός LLM, PhD

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Προσφυγικό Δίκαιο

Επικοινωνία: nefvakouli@hotmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

H Βακουλή Μαρία-Νεφέλη γεννήθηκε την 27/10/1978 στην Αθήνα όπου και κατοικεί. Είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης. Εργάζεται στην Ολλανδική εταρία «MRP» ως νομικός σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και είναι υποψήφια μεταδιδάκτορας στην Νομική Αθηνών/ΕΚΠΑ στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο του Sussex και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Southampton της Αγγλίας.

Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως δικηγόρος, έχει εμπειρία 17 ετών στο διοικητικό, αστικό και ποινικό δίκαιο. Έχει εργαστεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως νομικός σύμβουλος σε θέματα διοικητικού, αστικού, ποινικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Έχει εργαστεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ως υπεύθυνη για την παροχή νομικών συμβουλών σε ασυνόδευτους ανηλίκους σχετικά με τη διαδικασία ασύλου.

Έχει εργαστεί ως Δικηγόρος στον Αμερικανικό oργανισμό «ΗΙΑS» με καθήκοντα την νομική εκπροσώπηση αιτούντων άσυλο, την σύνταξη προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων (διαδικασία ασύλου, διοικητική κράτηση), την συμβουλευτική και νομική εκπροσώπηση αιτούντων άσυλο ΛΟΑΤΚΙ και θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και προσφυγές ενώπιον θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συμμετάσχει σε συνέδρια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την παροχή διεθνούς προστασίας κλπ. ενδεικτικά: Advanced ELENA Course-Legal Avenues for Strengthening International Protection in Europe, A21-Victim Identification Workshop: Interviewing Skills for Frontline Professionals, UNHCR-Migration Management System.

Είναι μέλος του “GovUnet project” (Governance, Pluralism & Trans-Nationalisation in Europe) στα πλαίσια του οποίου έχει συγγράψει άρθρα και κάνει δημοσιεύσεις.

Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, «Δίκαιο Ε.Ε.», «Σχέση ΔΕΕ και ΕΔΔΑ», «Θεμελιώδη δικαιώματα».

Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας και βασική γνώση της Γερμανικής και Τουρκικής γλώσσας.

 

 

Ανάγνου Μαίρη

Θέση: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, θέματα Ελλάδας & Ε.Ε.

Επικοινωνία: anagnou@x.gr

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Μαίρη Ανάγνου είναι Διδάκτωρ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ίδιο Τμήμα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με άριστα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από το 2011 είναι ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης και συμβάλλει με κείμενα στην έκδοση του Κέντρου. Συνεργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών στην Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο των σπουδών της στο Υπουργείο Εξωτερικών στην AS Πολιτική Διεύθυνση. Είναι μέλος της Ομάδας Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι τομείς των ερευνητικών ενδιαφερόντων της περιλαμβάνουν: τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, θέματα Ελλάδας & Ε.Ε.

 

 

Φτακλάκη Ελευθερία

Θέση: Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Εξωτερική Δράση της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και η Παγκόσμια Στρατηγική για την Ασφάλεια, η διάσταση του φύλου στην επίλυση των διεθνών συγκρούσεων και η επικράτηση της ειρήνης, θέματα που αφορούν τη διαδικασία της Περιφερειοποίησης (regionalism), τον ρόλο των Περιφερειών ως δρώντες ήπιας πολιτικής ισχύος, η (παρα) Διπλωματία των Περιφερειών, η Πολιτική Συνοχής

Επικοινωνία: el.ftaklaki@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Ελευθερία Φτακλάκη , γεννήθηκε στην Αφρική το 1967, ( Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) και από το 1974 κατοικεί στη Ρόδο με την οικογένειά της.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανθρωπιστικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και παρακολούθησε σχολή δημοσιογραφίας στην Αθήνα. Έκανε μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο τις «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο». Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπονώντας τη διδακτορική της διατριβή σχετικά με το ρόλο των Περιφερειών στην άσκηση της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού.

Έχει αρκετές διεθνείς δημοσιεύσεις σχετικά με τον διεθνή ρόλο των περιφερειών (Περιφερειακή Διπλωματία), το Πολυεπίπεδο Μοντέλο Διακυβέρνησης, για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, για τον Τουρισμό ως εργαλείο ήπιας διπλωματίας, τη Διακυβέρνηση των Διεθνών Σχέσεων της ΕΕ, τις Εξελίξεις σε επίπεδο Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την ΕΕ, καθώς και μια πρόταση περιφερειακής διακυβέρνησης για τη δημιουργία Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αιγαίου με έδρα το Καστελόριζο.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλά επιστημονικά συνέδρια με θεματικές, όπως η «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και περιφέρειες της ΕΕ», οι «προκλήσεις για την πολιτική συνοχής ενόψει της νέας περιόδου προγραμματισμού 2021-2027», η «Περιφερειακή τοπική διοίκηση και περιφερειακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την ΕΕ: Εξελίξεις, Σκέψεις και Προτάσεις », « ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών περιφερειών στον εξευρωπαϊσμό των Εξωτερικών Δράσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού », κα.

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - υπό την εποπτεία του καθ. Παναγιώτη Γρηγορίου, στις εξής θεματικές: «Η ΕΕ στη Διεθνή Σκηνή», η «Συμφωνία Κοτονού: Ένα ειδικό πλαίσιο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», η «Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας», η «Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ: Μελέτη περίπτωσης η Συμφωνία Κοτονού».

Έχει εικοσιπενταετή εμπειρία (25) ως μάνατζερ ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σύμβουλος διεθνών σχέσεων στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε, Διευθύντρια του Κ.Ε.Κ. « Γ.Γεννηματάς», Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της ΠΝΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ένωσης Ελληνικών Περιφερειών (ΕνΠΕ), Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας Επιτροπής της CPMR καθώς και της Επιτροπής Νήσων. Ως εκλεγμένο μέλος της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, ορίσθηκε ως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Περιφερειακών Οργανισμών και Διεθνών Συνεργασιών της ΠΝΑ.

Αρθρογραφεί κατά καιρούς σε ΜΜΕ, όπως στην Huffington post, στα NEA κ.λπ. και στο προσωπικό της blog https://www.eftaklaki.gr/

 

 

Ανεψιού Γιώργος

Θέση: Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου, Σμήναρχος Ιπτάμενος Πολεμικής Αεροπορίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνές Δίκαιο, Διεθνής Διπλωματία, Διεθνής Ασφάλεια

Επικοινωνία: georgeanepsiou@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Ο Δρ. Γιώργος Ανεψιού είναι Σμήναρχος Ιπτάμενος της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), απόφοιτος Σχολής Ικάρων, Τμήματος Ιπταμένων. Είναι Διδάκτωρ (αριστούχος) Διεθνούς Δικαίου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, απόφοιτος Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων στο αντικείμενο του Διεθνούς Δικαίου, με εξειδίκευση στο Δίκαιο των Ένοπλων Συρράξεων και στους Διεθνείς Οργανισμούς, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Hull, στο ΗΒ.

Διδάσκει Μαθήματα Διεθνούς Δικαίου, διεθνούς Ασφάλειας και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας  σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ΑΕΙ/ΑΣΕΙ, όπως η Σχολή Ικάρων, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το ΕΚΠΑ, αλλά και η ΣΕΘΑ. Επίσης, είναι / διετέλεσε διαλέκτης σε Διακλαδικά και Κλαδικά Σχολεία (ΣΕΘΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΠΑ, ΣΑΠ) σε θέματα που αφορούν τη Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), τη Στρατιωτική Διπλωματία, τους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς επίσης το Διεθνές Δίκαιο (Δίκαιο της Θάλασσας – Δίκαιο του Αέρα) και την επιχειρησιακή κατάσταση στον εναέριο Χώρο εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) της ΕΛ.ΑΣ και στη Σχολή ΠΣΕΑ. Επίσης, μετείχε σε επιστημονικές εκπαιδεύσεις - σεμινάρια προσωπικού του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, στο αντικείμενο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Είναι Πρόεδρος του ΔΣ του SPRC (Senior Policy and Resources Committee) του πολυεθνικού Κέντρου Ηλεκτρονικού Πολέμου (JEWCS) του ΝΑΤΟ.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Σχέσεων.

Είναι Ερευνητής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Καραμανώλη Μάρω

Θέση: Εφοριακός

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Δημοσιονομική πολιτική, Οικονομικά

Επικοινωνία: karamanoli@outlook.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Μάρω Καραμανώλη γεννήθηκε στη Μυτιλήνη.

Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχει δυο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών α) ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και β) ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το 2018 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΠΠΑΙΚ) από όπου απέκτησε Δίπλωμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης με άριστα. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2015.

Εργάσθηκε ως επιχειρησιακό- διοικητικό προσωπικό στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου (EASO) και ως βοηθός λογιστή στη Διεθνή οργάνωση International Rescue Committee. Έχει συνεργασθεί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούσαν την Υπεύθυνη Καινοτομία, το Περιβάλλον και τη Δημόσια Διοίκηση (Πρόγραμμα FARINN, Climadapt, Effect). Έχει συμβάλλει με τις ερευνητικές της δεξιότητες στη διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης υπό την αιγίδα του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται παράλληλα ως εκπαιδευτικός ενηλίκων σε Δημόσια ΙΕΚ. Πραγματοποίησε τη πρακτική της άσκηση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο τμήμα των Στεγαστικών Δανείων, κεντρικό παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Από το 2018 εργάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως εφοριακός.

Μιλάει δυο γλώσσες, Αγγλικά (Proficiency) και Γαλλικά (Sorbonne) , σε άριστο επίπεδο. Είναι άριστη χρήστρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πτυχίο ECDL Expert) και προγραμμάτων ανάλυσης στατιστικών δεδομένων (SPSS).

Στα πλαίσια των Πανεπιστημιακών σπουδών της έχει διερευνήσει επιστημονικά θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού, τις χρηματιστηριακές αγορές , την οικονομική κρίση, τη περιφερειακή ανάπτυξη και άλλα φλέγοντα οικονομικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχοντας παρουσιάσει εργασίες σε αρκετά Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά συνέδρια μερικές από τις οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων: α)η επιστημονική εργασία με θέμα «Tax fraud in Europe of Human Rights» δημοσιεύτηκε στο Human Rights, Migration and European Values at the GovUnet Working papers Volume 5 of Eurasia Publications, Athens 2019, ISBN 978-318-5439-05-7 β) η επιστημονική εργασία «Information transfer through training in franchising enterprises» δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Procedia Social and Behavioral Sciences, τεύχος 73, έτος 2013. Σελ.625-633 (co-author Sarantinoudi I.) γ) η εργασία «Η περιχαράκωση των μάνατζερ στις Ευρωπαϊκές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Αστρολάβος, τεύχος 23, έτος 2015.

 

 

Τερζούδη Ελευθερία

Θέση: Υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος/ Υποψήφια Διδάκτωρ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ιδιότητα του πολίτη, Ενεργός Πολίτης, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

Επικοινωνία: elterita@yahoo.gr

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Ελευθερία Τερζούδη γεννήθηκε στα Γιαννιτσά. Ζει με την οικογένειά της στη Λάρισα και εργάζεται ως υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Το 2005 έλαβε το πτυχίο της Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης, με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία. Συνέχισε τις σπουδές της στο Παν/μιο Θεσσαλίας από όπου έλαβε το 2008 το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», με θέμα διπλωματικής εργασίας «Συνοχή της ομάδας, συναίσθημα στην εργασία και επαγγελματική εξουθένωση: Σύγκριση εκπαιδευτικού με τον ιδιωτικό τομέα».

Το 2010, ύστερα από συμμετοχή της σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, έγινε δεκτή ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο αντικείμενο «Κοινωνιολογία – Κοινωνική Πολιτική». Το 2013 εγγράφηκε ως υποψήφια διδάκτωρ του Παν/μίου Αιγαίου στη σχολή Κοινωνιολογίας. Ο τίτλος της, υπό εκπόνηση, διδακτορικής διατριβής είναι «Ενεργός πολίτης και ΕΕ. Οι απόψεις των Ελλήνων προπτυχιακών φοιτητών» - “Active citizenship and EU. The perspectives of undergraduate students in Greece”.

Ως υποψήφια διδάκτωρ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων/workshops στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θεματικές συσχετιζόμενες με την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, τον Ευρωπαίο Πολίτη, την Ευρωπαϊκή Κρίση/εις και τη Δημοκρατία. Έχει παρακολουθήσει 5 θερινά σχολεία του Παν/μίου Αιγαίου με κεντρικό θεματικό άξονα την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και έχει εμπλακεί ενεργητικά σε σχετιζόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που εντάσσονται στις Δράσεις Jean Monnet.

Ακόμη, παρακολουθεί συστηματικά το ετήσιο Διεθνές συνέδριο στην Εκπαιδευτική Καινοτομία, που πραγματοποιείται στη Λάρισα και συμμετέχει σε πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων που αναφέρονται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Παιδαγωγική.

Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει τις παγκόσμιες συνδιασκέψεις της Unesco για το δίκτυο των «Learning Cities» (πόλεων που μαθαίνουν) στο Hangzhou της Κίνας το 2015, στο Cork της Ιρλανδίας το 2017 και στο Medellin της Κολομβίας το 2019.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Jean Monnet Networks “Governance, Pluralism and Trans-Nationalisation in Europe” (GovUNet) του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: “European Crisis”: Deconstructing or Reconstructing EU? Στο “Institutional, political and social challenges for Europe in crisis” (GovUNet working papers, Volume 1, eds. Panos Grigoriou, Philippe Poirier, Eurasia Publications, 2018).

Παράλληλα, παραδίδει περιοδικά διαλέξεις στους φοιτητές του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αιγαίου επί της θεματικής της διδακτορικής της διατριβής και έχει συμμετάσχει επί δύο ακαδημαϊκά έτη (2014-2015 και 2015-2016) ως εισηγήτρια στο ανοιχτό ευρωπαϊκό μάθημα Jean Monnet «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Κατά το εαρινό εξάμηνο 2020 ήταν διδάσκουσα του διαδικτυακού εργαστηρίου «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση», το οποίο εντάσσεται στο μάθημα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αιγαίου «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί».

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της ιθαγένειας, της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, του ενεργού πολίτη, όπως, επίσης, και στην ενεργητική μάθηση και τη μετασχηματίζουσα μάθηση.

 

 

Χατζηδανιήλ Κλειώ

Θέση: Υποψήφια Διδάκτωρ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ιστορία, Θέματα φύλου, Πολιτισμός, Πολιτική φιλοσοφία

Επικοινωνία: cleohatz@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Κλειώ Ι. Χατζηδανιήλ - υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου-, είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μίου Αιγαίου -με ειδίκευση στην Ιστορική Ανθρωπολογία-, καθώς και του Σεμιναριακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Jean Monnet Ερευνας και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Διδακτικό έργο: i.Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα Κοινωνιολογίας, βοηθητική διδασκαλία – επιμέλεια φροντιστηριακού κύκλου στο μάθημα: «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί», υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Παναγιώτη Γρηγορίου (εαρινό εξάμηνο 2020), ii. Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα Κοινωνιολογίας, βοηθητική διδασκαλία στο μάθημα: «Πολιτικές Ιδεολογίες και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» (2018 – σήμερα), iii. Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, βοηθητική διδασκαλία στα μαθήματα: «Πρακτικές της Συγγένειας στον Ευρωπαϊκό και στον Οθωμανικό χώρο 18ος -20ος αι.» και «Ιστορία του Οθωμανοκρατούμενου χώρου» (1995-1998), iv. Ανώτερη Σχολή Ξεναγών Βορείου Αιγαίου, Καθηγήτρια Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας (1993 – 2000), v. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ν. Λέσβου, ωρομίσθια καθηγήτρια.

Ερευνητικό έργο: i. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Πολιτικών κα Κοινωνικών Θεσμών (2019 κ.ε.), ii. Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ερευνητικό Πρόγραμμα «1870 – 1912, Οι Αστικές Διαφορές του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης (1995 – 1998), iii. Παν/μιο Αιγαίου, τμήμα Ιστορίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Επικεφαλής Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα «Η αποκατάσταση των Μικρασιατών Προσφύγων στη Λέσβο – Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Ενσωμάτωση (1992 – 1994), iv. Κ΄ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολόγος (1994 – 1995).

Συμβουλευτικό έργο: Άμισθη Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος «Ευρωπαϊκών Θεμάτων» του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (από τις 24/1/2020)

Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις Συνεδρίων σε συναφές ανικείμενο: i.«Πολιτικός Πολιτισμός και Ηθικές Αξίες», Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παν/μίου Αιγαίου», Μυτιλήνη, Ιούνιος 2019, ii.“League of Nations and the Human Rights”, Union’ GovUNet Workshop: : “Governance, Pluralism and Trans Nationalization in Europe”, Οίτυλο, Απρίλιος2019, iii. “Dimensions of Legitimacy of the European Union’ GovUNet Workshop:“Governance, Pluralism and Trans Nationalization in Europe”, Mytilene, May 2018, iv.«New Balance of Power in Europe 1919 – 1929», GovUNet Workshop: “Governance, Pluralism and Trans Nationalization in Europe”, Mytilene, May 2017, v.“The State Structure from Athenian Constitution to the European Union - The Montesquieu’s Heritage”, International Conference and Workshop at the framework of GovUNetwork: “Governance, Pluralism and Trans Nationalization in Europe”, Mytilene, February 2017, vi.«Η διαχείριση της πολιτισμικής ταυτότητας», Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας: Μυτιλήνη και Αϊβαλί, μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο», Μυτιλήνη 6-9 Οκτωβρίου 2003, vii.«Οι αστικές διαφορές του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης: Η περίπτωση των «λύσεων μνηστείας», 1879 – 1912», Παν/μιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 1999, viii. «Κατασκευάζοντας την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα: Εκπαίδευση των Γυναικών και Γαμήλιες Στρατηγικές στη Λέσβο, 1870 – 1922», Παν/μιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 1997, ix.«Διπλωματία και Γαμήλιες Στρατηγικές – Οι Βυζαντινές Πριγκίπισσες στην Ευρώπη», 1ο Διεθνές Συνέδριο Τα Λατινικά κράτη στον Ελληνικό χώρο (1204- 1566), Μυτιλήνη 1996.

 

 

Παπανικολάου Γεωργία

Θέση: Υποψήφια Διδάκτωρ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σχέσεις

Επικοινωνία: georgia_papanikolaou@yahoo.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Γεωργία Παπανικολάου είναι Υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποφοιτώντας το 2004. Στη συνέχεια φοίτησε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σχέσεις και αποφοίτησε το 2009. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, λαμβάνοντας το Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» το 2012. Κατά τα έτη 2012-2013 παρακολούθησε «Course of English language and Economic Terminology» στο American University of Beirut. Στη συνέχεια έως σήμερα φοιτά στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2016 είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας, παρακολούθησε σεμινάρια επικεντρωμένα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Διακυβέρνηση (‘European Governance and State’, ‘European Economic and Social Governance’,’ Governance and constitutional innovations and democratic’, ‘ Migration and European Values’ κ.α.)

Είναι κάτοχος πτυχίων Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 και Γ1 αντίστοιχα.

Η διπλωματική της διατριβή είναι ‘Η Αραβική Άνοιξη και οι Πολιτικές της Ε.Ε’ και με ερευνητικά ενδιαφέροντα, που στρέφονται στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Οικονομική Διπλωματία, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω εκπονήσει σχετικές εργασίες.

Έχοντας κατοχυρωθεί επαγγελματικά με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη και ως Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, εργάστηκε σε θέσεις που αφορούσαν χειρισμό οικονομικών θεμάτων (Ιδιωτικές – Πολυεθνικές εταιρείες, θέσεις σε Δήμο - Περιφέρεια)

 

 

Γιουμούκη Μαρία

Θέση: Εκπαιδευτικός Ενηλίκων, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Επικοινωνία: mariayioumouki@hotmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Η Μαρία Ε. Γιουμούκη είναι εκπαιδευτικός - ειδική παιδαγωγός.

Απέκτησε τον βασικό της τίτλο στα Παιδαγωγικά από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος της Μεταπτυχιακός Τίτλος αφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του ιδίου Τμήματος, ενώ ο δεύτερος Μεταπτυχιακός της Τίτλος αφορά στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Έχει ολοκληρώσει διετή μετεκπαίδευση στη Λογοθεραπεία, τη Συμβουλευτική και την Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για παιδιά με ΔΑΦ και ΔΕΠ/Υ και κατέχει πιστοποίηση γνώσης συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων και είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν στις ενταξιακές προσεγγίσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την αφηγηματολογία και δημιουργική γραφή και τις διατροφικές συμπεριφορές.

Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στα ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου, στα ΚΕΣΥ Α’ Αθήνας και σε Ειδικά Σχολεία στην Αττική.

Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε ως Εμψυχώτρια θεατρικών ομάδων παιδιών σχολικής ηλικίας και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από το 2014 έως το 2015 εργάστηκε ως Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής στον Δήμο Καισαριανής. Επιπλέον, από το 2014 έως το 2019 εργάστηκε σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών και Λογοθεραπείας, πραγματοποιώντας ατομικές συνεδρίες αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Συμβουλευτικής Γονέων. Έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτικός Τάξης σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο, ενώ από το 2017 έως και σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής. Τέλος, από το 2018 έως σήμερα είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2020 του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, συνέδρια, ημερίδες και κεφάλαια βιβλίων αναφορικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τις ΔΑΦ, τη ΔΕΠ/Υ και τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.

 

 

Καντεμνίδης Δημήτρης

Θέση: Υποψήφιος Διδάκτορας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Περιβαλλοντική Ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Κλιματική Αλλαγή

Επικοινωνία: dkantemnidis@hotmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό: Ο Δημήτρης Καντεμνίδης κατάγεται από τη Λέσβο και είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Αποφοίτησε το 2004 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και έκτοτε υπηρέτησε σε διάφορα πολεμικά πλοία και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Την περίοδο 2014-2016 πραγματοποίησε, με υποτροφία από το Πολεμικό Ναυτικό, μεταπτυχιακές σπουδές στο Naval Postgraduate School στη Καλιφόρνια (ΗΠΑ). Συγκεκριμένα, παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Θεωρητική Φυσική (Master of Science in Physics) όπου και έλαβε βαθμολογία (4.00/4.00) που τον κατέταξε στην πρώτη θέση μεταξύ των σπουδαστών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στη σχολή Graduate School of Engineering and Applied Sciences κατά τις προηγούμενες οκτώ αποφοιτήσεις. Έτσι, εντάχθηκε σε πρόγραμμα dual-degree και ολοκλήρωσε ταυτόχρονα δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Πολιτικές Επιστήμες (Master of Arts in Security Studies-Civil Military Relations).

Το 2018, χρίστηκε υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εντάχθηκε ως ερευνητής στο Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης του ιδίου τμήματος. Στην διδακτορική του έρευνα εξετάζει πως οι περιβαλλοντικές αλλαγές, που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα (περιβαλλοντική ρύπανση, κλιματική αλλαγή, τρύπα του όζοντος, αποδάσωση, ερημοποίηση, εξαφάνιση βιολογικών ειδών, όξινη βροχή κλπ.), θα επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή ασφάλεια όπως αυτή περιγράφεται μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας από την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Έχει παρακολουθήσει διάφορες επιμορφώσεις, με κυριότερες την τρίμηνη επιμόρφωση με τίτλο «Environmental Security and Sustaining Peace» (2019) του προγράμματος United Nations Environment Programme του ΟΗΕ, τις εβδομαδιαίες επιμορφώσεις του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας στις Βρυξέλλες με τίτλο «Summer University of the European Doctoral School on CSDP» (2019 και 2020) και την εβδομαδιαία εκπαίδευση του ΝΑΤΟ με τίτλο «Crisis Response Planning» (2019).

Το 2019, εντάχθηκε στο δυναμικό του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ίδιο έτος, έγινε αποδεκτός για φοίτηση στη Διδακτορική Σχολή του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (European Security and Defence College) στις Βρυξέλλες, με την ιδιότητα του συνεργαζόμενου διδακτορικού φοιτητή (PhD Fellow).

 

 

Χατζημανωλάκης Μιλτιάδης

Θέση: Επίλαρχος Στρατού Ξηράς, Υποδιοικητής Μονάδας Τεθωρακισμένων, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια

Επικοινωνία: hatzmil@hotmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Είναι Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού με τον βαθμό του Επιλάρχου (Ταγματάρχη Τεθωρακισμένων). Γεννήθηκε στο Δήμο Λουτρόπολης Θερμής του Νομού Λέσβου το 1981. Το 1999 μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών, εισήχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής. Το 2003, μετά από τετραετή φοίτηση απεφοίτησε επιτυχώς από την Σχολή και ονομάστηκε Ανθυπίλαρχος. Από το 2003 έως και το 2012 υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων στη Λέσβο και την Αθήνα, ως Διοικητής Ουλαμού και Ίλης και Υποδιοικητής Μονάδας. Από το 2012 έως το 2014 υπηρέτησε στον Διακλαδικό Λόχο ΧΒΡΠ Άμυνας, όπου εξειδικεύτηκε στον χημικό και βιολογικό πόλεμο. Από το 2014 μέχρι και σήμερα υπηρετεί σε Επιτελεία Μεραρχίας σε Λέσβο και Έβρο.

Έχει παρακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα σχολεία για τον βαθμό του, όπως το Βασικό και Προκεχωρημένο Σχολείο Αξιωματικών Τεθωρακισμένων και την Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς. Επιπλέον έχει παρακολουθήσει Σχολεία Χημικού Πυρηνικού και Βιολογικού Πολέμου και Σχολεία Πληροφοριών. Το 2014 έγινε αποδεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Σχεδιασμό Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από όπου αποφοίτησε το 2016. Η περίοδος της φοίτησής του συνέπεσε χρονικά με την έξαρση του μεταναστευτικού ζητήματος και την δοκιμασία της Λέσβου από την άφιξη αθρόων μεταναστευτικών ροών στη Λέσβο, συνεπώς εστίασε στο συγκεκριμένο φαινόμενο υπό το πρίσμα της ασφάλειας, προσπαθώντας να το απεικονίσει και να το ερμηνεύσει μέσω της διπλωματικής του εργασίας, η οποία έχει τον τίτλο «Κοινωνική Κατασκευή των Συνόρων και της Μεταναστευτικής Απειλής. Κριτική Ανάλυση του λόγου της FRONTEX».

Το 2018 συμμετείχε στο SUMMER SCHOOL με θέμα «Τhe European Union as international actor», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον συντονισμό του κ. Παναγιώτη Γρηγορίου, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας και Συντονιστή του Jean Monnet European Network. Από το ίδιο έτος συμμετέχει στο Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Μεταπτυχιακός Ερευνητής, με πεδίο έρευνας την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας.

Έχει τιμηθεί με τα ακόλουθα στρατιωτικά μετάλλια και διαμνημονεύσεις: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα, Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας 3ης Τάξης και Υπηρεσίας σε Επιτελείο.

Είναι γνώστης της Αγγλικής, της Γερμανικής και της Τουρκικής Γλώσσας. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Ζαχαρία και πατέρας δύο τέκνων.

 

 

Πισιμίση Κέλλυ

Θέση: Υποψήφια Διδάκτωρ

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο (με έμφαση στην προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Διεθνές Ανθρωπιστικό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο), Εξωτερική Πολιτική.

Επικοινωνία: kapisimisi@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Κέλλυ Πισιμίση είναι Ασκούμενη Δικηγόρος (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών). Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών, το 2018, και συνέχισε τις σπουδές της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές» του Παντείου Πανεπιστημίου, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα «The International and Regional Legal Framework of Humanitarian Forensic Action. Different aspects of a multifaceted equilibrium», μελετώντας την νομική προστασία του τριπτύχου «νεκροί-αγνοούμενοι-συγγενείς» και πέραν των ενόπλων συρράξεων (π.χ. οξυμένη προσφυγική/μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα από το 2015 και εξής). Από τον Απρίλιο 2022, είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στη Νομική Σχολή Αθηνών, με την μελέτη της να επικεντρώνεται στην αμφίδρομη σχέση Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Λ.Α. Σισιλιάνου).

Έχει απασχοληθεί επί μακρόν ως φοιτήτρια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, από τον Μάιο 2016 έως τον Δεκέμβριο 2017, εργάσθηκε στην Δ4 Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών, ασχολούμενη με όλα τα fora προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών (Γενική Συνέλευση, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση, Επιτροπές Διεθνών Συμβάσεων), αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. παρακολούθηση της Ομάδας Εργασίας COHOM, συμμετοχή της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη). Το καλοκαίρι του 2020, πραγματοποίησε δεύτερη -εξάμηνη- πρακτική άσκηση στη Δ3 Διεύθυνση ΟΑΣΕ & Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Task Force για τον Συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μάιος-Νοέμβριος 2020). Και στις δύο περιπτώσεις, οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην αρχειακή και διαδικτυακή έρευνα για την σύνταξη θεματικών και γεωγραφικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στην συμμετοχή σε δράσεις και συναντήσεις των Διευθύνσεων (χαρακτηριστικά αναφέρεται η επικαιροποίηση του ελληνικής πρωτοβουλίας Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων στη διάρκεια ενόπλων συρράξεων και το ζήτημα της ατιμωρησίας, με έμφαση στην έμφυλη διάσταση), στην συμμετοχή σε συναντήσεις με ξένους διπλωμάτες, αλλά και στην μετάφραση αρχείων από και προς την ελληνική ή/και άλλες γλώσσες.

Έχει συμμετάσχει σε σειρά Σεμιναρίων, Συνεδρίων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων αναφορικά με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και την Εξωτερική Πολιτική. Γνωρίζει και χειρίζεται άριστα την αγγλική, γαλλική, ιταλική και ισπανική γλώσσα.

 

 

Ρουμπιές Φώτιος Ι.

Θέση: Υποψήφιος Διδάκτωρ/Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Κυβερνοασφάλεια, Μεταναστευτικές Ροές - Λειτουργία Δομών Βραχείας Φιλοξενίας.

Επικοινωνία: fotiz.r.gr@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Ο Φώτιος Ρουμπιές γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1977, στη Λάρισα και διαμένει στην Λαμία. Είναι Ανώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας . Απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (2003), της Σχολή Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών (2015), καθώς και της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας (2023).

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το πρόγραμμα Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Κατεύθυνση - Ειδίκευση : « Πληροφορική με Εφαρμογές στην Ασφάλεια, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Προσομοίωση (2022).

Το 2023 εγγράφηκε ως υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο τίτλος της, υπό εκπόνηση, διδακτορικής διατριβής είναι «Κρυπτογράφηση βάσει χαρακτηριστικών και δυνατότητα αναζήτησης για ευέλικτη κοινή χρήση και ανάκτηση δεδομένων» (Combining Attribute-Based Encryption and Searchable Encryption for Flexible Data Sharing and data recovery).

Στη σταδιοδρομία του έχει υπηρετήσει σε θέσεις Διοικητή - Αξιωματικού  Γενικών Καθηκόντων, σε διάφορα Αστυνομικά Τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής, καθώς επίσης και ως Τμηματάρχης – Προϊστάμενος Γραφείου  σε Επιτελικές Υπηρεσίες του  Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ), της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας. Η παρούσα θέση εργασίας του περιλαμβάνει κυρίως  θέματα Ασφαλείας και Αλλοδαπών (Μεταναστευτικές ροές – Δομές βραχείας φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων κτλ) .

Επίσης έχει λάβει μέρος σε διάφορες Εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Europol, καθώς και σε ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων, όπως η «CMX» του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, αλλά και στα πλαίσια της διοργάνωσης της Ολυμπιάδας 2004 .

Του έχουν απονεμηθεί ηθικές αμοιβές από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τα προβλεπόμενα για τον βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Γνωρίζει και χειρίζεται άριστα την αγγλική, ενώ έχει βασικές γνώσεις της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Κυβερνοασφάλεια, τις Μεταναστευτικές Ροές και τη Λειτουργία Δομών Βραχείας Φιλοξενίας. Είναι άγαμος.

 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος

 

Μπρατσιώτη Ευδοξία

Θέση: Μεταπτυχιακή ερευνήτρια

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Επικοινωνία: socm20074@soc.aegean.gr

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Ευδοξία Μπρατσιώτη είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2020). Το θέμα της πτυχιακής της εργασίας στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών της ήταν «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία για το Brexit».

Τον Οκτώβριο 2020 ξεκίνησε να φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διπλωματική της εργασία στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού θα αφορά «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Η εκτροπή της Κυβέρνησης Ορμπάν».

Εργάστηκε από το 2019 έως το 2021 στο Europe Direct Βορείου Αιγαίου, αρχικά υλοποιώντας Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο των Προπτυχιακών της Σπουδών, και στην συνέχεια ως μέλος της ομάδας για την Διοργάνωση και τον Συντονισμό Εκδηλώσεων, την Λειτουργία και την Προβολή του Κέντρου.

Σήμερα εργάζεται στην Τεχνική Γραμματεία του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) ως μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας.

Γνωρίζει Αγγλικά και βρίσκεται σε διαδικασία εκμάθησης Γαλλικών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

 

 

Δευτεραίου Πηγή

Θέση: Προπτυχιακή φοιτήτρια

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σχέσεις. Δημοκρατία και η έκφρασή της υπό τη μορφή κανόνων δικαίου.

Επικοινωνία: soc17041@soc.aegean.gr

Συνοπτικό βιογραφικό: Γεννήθηκε την 15η Σεπτεμβρίου 1999 στη Κεφαλονιά. Από το 2017 φοιτά στη σχολή Κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο τμήμα της Κοινωνιολογίας. Γνωρίζει την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα. Παρακολουθεί ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Δικαιώματα του ανθρώπου και εκπαιδευτική διαδικασία. Από τον αυτοσεβασμό στο σεβασμό των άλλων». Στα πλαίσια των σπουδών της έκανε πρακτική άσκηση στο Τμήμα Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας. Είναι μέλος του Europe Direct Βορείου Αιγαίου.

 

 

Λαδά Μαρία

Θέση: Μεταπτυχιακή ερευνήτρια, Δημόσιος Υπάλληλος

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική

Επικοινωνία: erilada@gmail.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Μαρία Λαδά γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι ανώτερος υπάλληλος στον Οργανισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου. Προσλήφθηκε το 2008 και σήμερα απασχολείται στη Διεύθυνση Πληροφορικής με αντικείμενο την διαχείριση συμβάσεων έργων πληροφορικής του φορέα.

Είναι απόφοιτη της Σχολής Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο την Θεολογία στην κοινωνική της διάσταση.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακές σπουδές της αφενός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο αντικείμενο των «Ευρωπαϊκών Κοινωνιών και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», και αφετέρου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο της «Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και Πολιτικής» συνεπικουρούμενες από την πολυετή εργασιακή ενασχόληση της στο πλαίσιο του Σχεδιασμού και της Λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου, την βοήθησαν να κατανοήσει βαθύτερα ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών ως σύνολο και ως μέρη, αποτελούν πρόκληση όχι μόνο οικονομική, πολιτική, βαθειά κοινωνική αλλά και ερευνητική.

Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών της μελέτησε και διερεύνησε μεταξύ άλλων και θέματα που αναφέρονταν σε προβλήματα και ερωτήματα που αφορούν στην ενότητα του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Κατά την διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας της στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα «Η έννοια του εδάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προσπάθησε να αναδείξει και να μελετήσει, εκτός των άλλων, τις νομικές και πολιτικές δυναμικές που διέπουν τον χώρο της Ε.Ε. και καθορίζουν την σχέση των πολιτών / κοινωνιών με την έννοια του εδάφους και των κάθε είδους εμπράγματων δικαιωμάτων που ασκούνται σε αυτό. Τα πολλά και ποικίλα ερεθίσματα από τους παραπάνω τομείς ενασχόλησής της και η επιθυμία να κατανοήσει βαθύτερα τα στοιχεία και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την οδήγησαν στην εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην θεματική της «γεωπολιτικής της αποαποικιοποίησης και της σχέσης που αυτή αναπτύσσει με την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία».

Ως υποψήφια διδάκτωρ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων / workshops στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θεματικές συσχετιζόμενες με την «Έννοια του εδάφους στην Ε.Ε.», «Οικονομική Διακυβέρνηση, ΟΝΕ και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια», «Έννοιες της Αλληλεγγύης και της Συνοχής στην ΕΕ», «Γεωπολιτική της αποαποικιοποίησης και η Ευρωπαϊκή Ενοποιητική διαδικασία» κα.

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία των Διεθνών Σχέσεων, του Διεθνούς Δικαίου και στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική.

 

 

Χατζηπαντελή Λεμονιά

Θέση: Διοικητικός υπάλληλος στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης στο Λονδίνο

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, Ιδιότητα του πολίτη, Ανθρώπινα Δικαιώματα

Επικοινωνία: monica_chatzipanteli@yahoo.gr

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Λεμονιά Χατζηπαντελή είναι απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φοιτά στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κατέχει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει πιστοποιηθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα - Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.Σ.Υ.Π.) της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Β. Αιγαίου).

Συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και δράσεις με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν στην ιθαγένεια, την ιδιότητα του πολίτη, την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. (Ενδεικτικά: Aegean Summer School - Govart2018 on "EU as an International Actor" / “Governance, Pluralism and Transnationalisation in Europe” - Jean Monnet Network – GovUnet, "Ελλάδα και Ε.Ε.: Προκλήσεις και Προοπτικές. Η ενεργή συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος" - Europe Direct Βορείου Αιγαίου, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Προπτυχιακό Μάθημα) & Σεμιναριακό μάθημα Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας "Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη" -Τμήμα Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κτλ)

Έχει εργαστεί ως μόνιμη καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως στέλεχος της διοίκησης της εκπαίδευσης. Έχει διδάξει Συμβουλευτική ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στην ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης.

Είναι κάτοχος του πτυχίου Certificate of Proficiency in English by the University of Cambridge (Άριστη γνώση) και του πτυχίου Delf I et Delf II – Diplômes d’Etudes en langue française (Α5 –Α6) (Πολύ καλή γνώση)

 

 

Θεοδώρου Ευαγγελία

Θέση: Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση και την έρευνα, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτειοτητα/ταυτότητα

Επικοινωνία: e.theodorou@gmx.com

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Ευαγγελία Θεοδώρου γεννήθηκε στα Γιαννιτσά και είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 2009 αποφοίτησε από το τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και το 2010 έλαβε πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης, είναι απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Κατάρτιση» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διπλωματική της διατριβή πραγματεύτηκε την Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εκπαίδευση για την Πολιτειότητα αναλύοντας την Ελληνική εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και στη Γερμανία, με ποικίλη θεματολογία πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα και θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Γνωρίζει Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (C2) και Γερμανικά (Β2).

Έχει εργαστεί σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και με διαφορετικές ομάδες μαθητών. Το 2012, εργάστηκε στο Μόναχο της Γερμανίας, στο διεθνές νηπιαγωγείο Jogolis International Kindergarten and Pre-school, ως αγγλόφωνη νηπιαγωγός και υπεύθυνη ομάδας. Tο 2013, ξεκίνησε να δουλεύει στο Dachau, στο γερμανικό νηπιαγωγείο της καθολικής εκκλησίας St. Hildergart Integratives Kinderhaus, ως νηπιαγωγός σε τμήμα ένταξης. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα και έως το 2020 εργάστηκε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα- Γείτονα (CGS IB World School) στην Αθήνα, ως νηπιαγωγός και συντονίστρια του Παιδικού Σταθμού. Το 2020, εργάστηκε ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) Ανατολικής Αττικής.

 

 

Πατσουλέ Ιωάννα

Θέση: Μεταπτυχιακή ερευνήτρια

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση

Επικοινωνία: socm21073@soc.aegean.gr

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Ιωάννα Πατσουλέ έχει καταγωγή από Αθήνα και Λέσβο και από το 2003 έως και το 2006 ζούσς στο Preetz της Γερμανίας. Είναι απόφοιτη του Δημοτικού Σχολείου Wilhelminenschule της Γερμανίας. Είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει προσφέρει εθελοντικό έργο (2017) στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2021 συμμετέχει εθελοντικά σε δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού στην Λέσβο.

Το 2019 έκανε την πρακτική της άσκηση στη Ψυχιατρική Κλινική στο Βοστάνειο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά και στα πλαίσια των προπτυχιακών της σπουδών έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και εκπονήσει εργασίες που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Διεθνές Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση.

 

 

Μανδάνη Αγγελική

Θέση: Μεταπτυχιακή ερευνήτρια

Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη & Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

Επικοινωνία: socm20069@soc.aegean.gr

Συνοπτικό βιογραφικό:

Η Μανδάνη Αγγελική γεννήθηκε και ζει στη Μυτιλήνη. Είναι απόφοιτη της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας καθώς επίσης και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο τμήμα της Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Άριστα. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση» του Τμήματος της Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η διπλωματική εργασία που εκπονεί έχει τίτλο «Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη μέσα από την νομολογία του ΔΕΕ». Γνωρίζει Αγγλικά επιπέδου proficiency και διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το ECDL και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης διαθέτει βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία Επιμορφωτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέματα όπως « Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο», «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων», «Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ» καθώς επίσης και ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με θέμα «China Humanities: The Individual in Chinese Culture». Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες. Μερικές από τις δραστηριότητές της στα πλαίσια των σπουδών της είναι η συμμετοχή της με εισήγησή στις Διεθνολογικές Συναντήσεις Ναυπλίου στην 16η περίοδο το 2021 με θέμα « H ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη μέσα από την νομολογία του ΔΕΕ», και η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου στις Οινούσσες το 2021 με θέμα «Ευρωπαϊκή Συνοχή και Διακυβέρνηση. Πολιτισμικές δυναμικές και περιφερειακές πολιτικές». Επαγγελματικά έχει εργασθεί ως Ασφαλιστική Σύμβουλος στην GENERALI HELLAS έχοντας λάβει μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επιπέδου Α της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης έχει εργασθεί και στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος γραφείου.