Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες και γενικότερες Δράσεις του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών

Ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018

Θερινό Σχολείο με θέμα Τhe European Union as international actor (Ιούλιος 2018), δραστηριότητα του Jean Monnet Academic Network Governance, Pluralism and Transnationalisation in Europe (GovUnet, www.govunet.eu), που λειτουργεί με συντονιστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καθηγητής Π.Γρηγορίου) και στο οποίο συμμετέχουν δέκα συνολικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Χειμερινό σχολείο (winter school) με θέμα Sovereignties and Governance in Europe, στο ίδιο ακαδημαϊκό πλαίσιο, Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου, 13-16.12.2017.

Εργαστήρια Υποψηφίων Διδακτόρων στο ίδιο ακαδημαϊκό πλαίσιο, Φεβρουάριος και Μάιος 2018

Ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010

Ακαδημαϊκή Χρονιά 2006-2007

Ακαδημαϊκή χρονιά 2004-2005

Ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004

Ακαδημαϊκή χρονιά 2002-2003

 

Ακαδημαϊκή χρονιά 2001-2002