Επιστημονικό Έργο Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών

Συνεργασίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων ή διοίκησης, Οργανισμών Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, δικηγόρων, δικαστών, εκπαιδευτικών σε κρίσιμα πεδία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνδέονται με την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

  • Το ΕΚΠΘ συμμετέχει ως ακαδημαϊκός εταίρος (μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου) στο European Security & Defence College/ Ευρωπαϊκή Σχολή Διδακτορικών Σπουδών για την Άμυνα (από το 2017), ενώ ο Διευθυντής του καθηγητής Π. Γρηγορίου είναι μέλος της Executive Committee του εν λόγω Κολλεγίου.  ​​​​​

  • Το ΕΚΠΘ συμμετέχει σε δράσεις του Jean Monnet Academic Network "Governance, Pluralism and Transnationalisation in Europe" (GovUnet, www.govunet.eu), που λειτουργεί με συντονιστική ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καθηγητής Π. Γρηγορίου).

go back buttonεπιστροφή