ΕΛ / EN
 

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002 και ανήκει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2017, διευθυντής του είναι ο Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η επιστημονική και ερευνητική εμβάθυνση, ιδιαίτερα, στους τομείς της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινωνιολογίας και της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Το Εργαστήριο διοργανώνει σεμινάρια με σκοπό την κατάρτιση νομικών, στρατιωτικών και εκπαιδευτικών γύρω από ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης και ολοκλήρωσης. Βασική προτεραιότητά του, θεωρείται η συνεργασία του με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκές Κοινωνίες». Από το 2003 μέχρι και σήμερα, έχει διοργανώσει πληθώρα συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και συμποσίων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.