Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας με το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Τμήματος Περιβάλλοντος
Τ.Κ. 81132
Μυτιλήνη

Τηλέφ: 2251036522, Fax: 2251036534
E-mail : ekpt[at]soc[dot]aegean[dot]gr

go back buttonεπιστροφή